PRAVIDELNÉ AKTIVITY v roce 2019

Tato aktivita je určena pro školní chlapce a děvčata, kteří budou jednou za 14dní pod vedením lektorů vyrábět jednoduchý výrobek, se zaměřením na konkrétní řemeslo. Cílem tohoto projektu je podpora zájmu dětí o technické a přírodovědné obory a o tradiční řemesla. Pracovní ponky, nářadí a materiál bude zajištěn

Zažili jsme v roce 2018

30.3.2018 Čarodějnický rej - již tradiční událost ve Březně v maskách

Červen 2018 Dětský den - tradiční oslava Dne dětí a Dne matek

9. - 13.7.2018 Příměstský tábor ve Březně I

13. - 20.7.2018 Příměstský tábor ve Březně II

5. - 11.8.2018 Výjezdní dětský tábor se spaním - Lesná u Třebenic

13. - 17.8.2018 Příměstský tábor ve Březně III - dle zájmu

Červen/červenec Zahradní párty ve Březně - NOVĚ - netradiční stylové setkání

Srpen/září 2018 Rozloučení s prázdninami / létem

17. - 21.10.2018 Podzimní Peklo - Jizerské hory

6.- 11.1.2019 Zimní Peklo - Jizerské hory

1.3.2019 Maškarní pro dospělé - 2. ročník akce pro dospělé