Poslání a cíle spolku

  1. Příprava a realizace vzdělávacích akcí (přednášky, semináře, kulturní a společenské akce).
  2. Zajišťování finančních prostředků nezbytných pro realizaci projektů naplňujících účel spolku.
  3. Poskytování bezplatného poradenství a podpory zejména znevýhodněným osobám.
  4. Realizace osvětové činnosti. .